Forskrift om unntak frå forbodet mot å sleppa verar på sambeite, Osterøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-08-03-1499
PublisertII 1984 s 401
Ikrafttredelse03.08.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forOsterøy kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om vær på sambeite, Osterøy

Landbruksdepartementet har 3. august 1984 med heimel i § 4, 1. ledd i lov av 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, verar og geitbukkar på beite, vedteke å avgrensa forbodet i § 1 i lova slik: 

1.For Osterøy kommune vert datoen for forbodet i § 1 i hanndyrlova endra frå 15. april til 1. april.
2.Denne føresegna tek til å gjelda straks.