Forskrift om unntak fra forbudet mot å slippe værer på sambeite, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-10-16-1776
PublisertII 1984 s 480
Ikrafttredelse16.10.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamdalseid kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om vær på sambeite, Namdalseid

Landbruksdepartementet har 16. oktober 1984 med hjemmel i § 4, 1. ledd i lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, verar og geitebukkar på beite av 6. mars 1970 nr. 5, vedtatt å dispensere fra bestemmelsen i lovens § 1, 1. ledd slik: 

1.Innen Namdalseid kommune skal det være tillatt å slippe værer på fellesbeite for sau.
2.Denne forskrift trer i kraft straks.