Forskrift om reguleringsplan for hytter på del av eiendommen Grefstad Vestre, Grimstad, Aust-Agder.

DatoFOR-1984-11-02-1839
PublisertII 1984 s 509
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Grimstad

Landbruksdepartementet fattet 2. november 1984 vedtak om følgende forskrift: 

Med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955 nr. 2, jfr. kgl.res. av 12. desember 1982, bestemmer Landbruksdepartementet at jordlovens bestemmelser skal gjelde for friluftsområde i reguleringsplan - vedtatt av kommunestyre 20. august 1984 - for del av eiendommen Grefstad vestre, gnr. 37, bnr. 2 m.fl. i Grimstad. Forskriften trer i kraft fra den dato fylkesmannen stadfester reguleringsplanen.