Forskrift om reguleringsplan for Brekka/Lia/Bjelland etter jordloven, Tromøy kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1984-12-14-2113
PublisertII 1984 s 721
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrekka/Lia/Bjelland, Tromøy kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift etter jordloven, Tromøy

Kapitteloversikt:

Landbruksdepartementet har 14. desember 1984 med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl. res. av 12. desember 1980, vedtatt:

I

Jordlovens bestemmelser skal gjelde for spesialområde: bevaring i reguleringsplan - vedtatt av kommunestyret 22. oktober 1984 - for Brekka/Lia/Bjelland i Tromøy kommune.

II

Forskriften trer i kraft fra den dato fylkesmannen stadfester reguleringsplanen.