Forskrift om reguleringsplan for området Vestlia, Del 1, Dagali etter jordloven, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1984-12-17-2115
PublisertII 1984 s 721
Ikrafttredelse17.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestlia, Hol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2, RFOR-1980-12-12
Kunngjort
KorttittelForskrift etter jordloven, Hol

Landbruksdepartementet fattet 17. desember 1984 vedtak om følgende forskrift:

Med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl. res. av 12. desember 1980, bestemmer Landbruksdepartementet at jordlovens § 55 skal gjelde for områder for privat/utleiehytter i utlagte byggeområder for turistbedrifter Tb 2, Tb 3, Tb 5 og Tb 7 på h.h.v. gnr./bnr. 99/1, 100/2, 102/1 og 97/4 i stadfestet reguleringsplan av 9. oktober 1984 for området Vestlia, del 1, Dagali i Hol kommune. Forskriften trer i kraft straks.