Forskrift til konsesjonsloven, Lesja kommune, Oppland.

DatoFOR-1984-12-21-2198
PublisertII 1984 s 740
Ikrafttredelse21.12.1984
Sist endretFOR-2001-08-31-1048
Endrer
Gjelder forLesja kommune, Oppland
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift til konsesjonsloven, Lesja

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. av 21. desember 1984 med hjemmel i konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19 § 5, tredje ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 31 aug 2001 nr. 1048.

I

Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom inntil 20 dekar som er eller har vært i bruk som helårsbolig settes ut av kraft for Lesja kommune.

0Endret ved forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.