Forskrift om regulering av grensen mellom Tromsø veterinærdistrikt og Balsfjord veterinærdistrikt, Troms.

DatoFOR-1985-12-10-2178
PublisertII 1985 s 865
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø og Balsfjord veterinærdistrikter, Troms
HjemmelLOV-1948-12-10-3-§17
Kunngjort
KorttittelForskrift om veterinærdistrikt, Tromsø m.m.

I medhold av lov av 10. desember 1948 om veterinærer § 17 bestemmer Landbruksdepartementet 10. desember 1985 at hele Lyngen kommune blir tilhørende Balsfjord distrikt med virkning fra 1. januar 1986.