Forskrift om reguleringsplan for eiendommen Storeskar Nordre, gnr. 79, bnr. 18, jordloven gjøres gjeldende, Hemsedal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1986-02-10-365
PublisertII 1986 s 104
Ikrafttredelse10.02.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forStoreskar, Hemsedal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2, RFOR-1980-12-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Hemsedal

Kapitteloversikt:

Gitt av Landbruksdepartementet 10. februar 1986 med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980:

I

Jordlovens § 55 skal gjelde for byggeområde - hytter i reguleringsplan stadfestet 7. februar 1985 for eiendommen Storeskar nordre, gnr. 79, bnr. 18 i Hemsedal kommune.

II

Forskriften trer i kraft straks.