Forskrift om reguleringsplan for Valdres Alpinsenter, Nord-Aurdal kommune, Oppland. Jordloven gjøres gjeldende.

DatoFOR-1986-04-15-900
PublisertII 1986
Ikrafttredelse15.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forValdres Alpinsenter, Nord-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2, RFOR-1980-12-12
Kunngjort
KorttittelForskrift etter jordloven, Nord-Aurdal

Kapitteloversikt:

Gitt av Landbruksdepartementet 15. april 1986 med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980:

I.

Jordlovens bestemmelser skal gjelde for spesialområde: alpinanlegg i reguleringsplan - egengodkjent av kommunestyret 16. september 1985 - for Valdres Alpinsenter i Nord-Aurdal kommune.

II.

Forskriften trer i kraft straks.