Forskrift etter konsesjonsloven § 5, Stokke kommune, Vestfold.

DatoFOR-1986-05-30-1209
PublisertII 1986 s 405
Ikrafttredelse30.05.1986
Sist endretFOR-2001-08-31-1048
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift etter konsesjonsloven, Stokke

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 30. mai 1986 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 19 § 5, tredje ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 31 aug 2001 nr. 1048.

I

Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom inntil 20 dekar som er eller har vært i bruk som helårsbolig settes ut av kraft for følgende eiendommer i Stokke kommune:

Melsomvik

Gnr. 13, bnr.4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 25, 26, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 111, 115, 119, 151, 157, 158, 159, 160, 178, 200, 201

Gnr. 26, bnr. 14, 20, 23, 26, 41, 42, 43, 45, 49

Feste nr. 19 av gnr. 13, bnr.  1

Feste nr.  2 av gnr. 13, bnr. 130

Feste nr.  2 av gnr. 26, bnr.  3

Feste nr.  1 av gnr. 27, bnr.  1

Bogen

Gnr. 41, bnr. 1, 2, 4, 6, 7, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 37, 46, 48, 50, 51, 52, 53.

Feste nr. 1 og 2 av gnr. 41, bnr. 2

Feste nr. 1, 2b, 4 og 5 av gnr. 41, bnr. 8

0Endret ved forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

II

Denne forskrift trer i kraft straks. Tidligere forskrift av 1. februar 1980 oppheves.