Forskrift om tidsbegrenset forbud mot beiting i skogområder, Trysil kommune, Hedmark.

DatoFOR-1986-06-27-1379
PublisertII 1986 s 488
Ikrafttredelse27.06.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot beiting, Trysil

1.Med hjemmel i § 13, 1. ledd i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål fastsetter Landbruksdepartementet 27. juni 1986 følgende forbud mot beiting i alle skogområder i Trysil kommune:

For storfe: Fra 1. oktober til 20. mai.

For småfe: Fra 1. oktober til 1. juni.

2.Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jfr. lovens § 16 og straffelovens § 339, pkt. 2.
3.Denne forskrift tar til å gjelde straks.