Forskrift om tidsavgrensa forbod mot beiting i visse skogområde, Etne kommune, Hordaland.

DatoFOR-1986-07-03-1526
PublisertII 1986 s 533
Ikrafttredelse03.07.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forEtne kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift forbod mot beiting, Etne

1.I medhald av § 13, 1. ledd i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål har Landbruksdepartementet 3. juli 1986 vedtatt forbod mot beiting med geit i tida 1. november - 1. mai for fylgjande eigedommar i Etne kommune:

Gnr. 1 til og med gnr. 27. Gnr. 31 til og med gnr. 48. Gnr. 75 til og med gnr. 78. Gnr. 84 til og med gnr. 85. Gnr. 131 til og med gnr. 143. Gnr. 145 til og med gnr. 150.

2.Brot på denne føresegn er straffbar, jfr. § 16 i beitelova og § 339 punkt 2 i straffelova.
3.Denne føresegn tar til å gjelde straks.