Forskrift om reguleringsplan for viljugreingruppa sameige i Mørkedalen. Jordloven gjøres gjeldende, Hemsedal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1987-01-08-34
PublisertII 1987 s 9
Ikrafttredelse08.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forMørkedalen, Hemsedal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2, jf RFOR-1980-12-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Hemsedal

Kapitteloversikt:

Gitt av Landbruksdepartementet 8. januar 1987 med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980:

I

Jordlovens § 55 skal gjelde for byggeområde i stadfestet reguleringsplan av 3. februar 1986 for viljugreingruppa sameige i Mørkedalen, Hemsedal kommune.

II

Forskriften trer i kraft straks.