Forskrift om reguleringsplan for området store Joleim, gnr. 65, bnr. 9. Jordloven gjøres gjeldende, Hemsedal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1987-01-08-35
PublisertII 1987 s 9
Ikrafttredelse08.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forJoleim, gnr. 65, bnr. 9, Hemsedal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2, jf RFOR-1980-12-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Hemsedal

Kapitteloversikt:

Gitt av Landbruksdepartementet 8. januar 1987 med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980:

I jordlovens § 55 skal gjelde for byggeområde i stadfestet reguleringsplan av 30. september 1985 for området store Joleim, gnr. 65, bnr. 9, Hemsedal kommune.

II

Forskriften trer i kraft straks.