Forskrift om reguleringsplan for del av Vangsås, gnr. 115, bnr. 4. Jordloven gjøres gjeldende, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1987-01-20-48
PublisertII 1987 s 22
Ikrafttredelse20.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVangsås, gnr. 115, bnr. 4, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2, jf RFOR-1980-12-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Nærøy

Kapitteloversikt:

Gitt av Landbruksdepartementet 20. januar 1987 med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980:

I

Jordlovens bestemmelser skal gjelde for byggeområde for hytter og trafikkområde i stadfestet reguleringsplan av 18. desember 1985 for del av Vangsås, gnr. 115, bnr. 4 Nærøy kommune.

II

Forskriften trer i kraft straks.