Forskrift om reguleringsplan for Sjuvasslia feriesenter - Blefjell - del av søre Gjellerud, gnr. 12, bnr. 2. Jordloven gjøres gjeldende. Flesberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-1987-01-22-49
PublisertII 1987 22
Ikrafttredelse22.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forSjuvasslia feriesenter - Blefjell - del av søre Gjellerud, gnr. 12, bnr. 2, Flesberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2, jf RFOR-1980-12-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Flesberg

Kapitteloversikt:

Gitt av Landbruksdepartementet 22. januar 1987 med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980:

I

Jordlovens bestemmelser skal gjelde for byggeområder, spesialområder og trafikkområder i stadfestet reguleringsplan av 3. april 1985 for Sjuvasslia feriesenter, Blefjell, del av søre Gjellerud, gnr. 12, bnr. 2 i Flesberg kommune.

II

Forskriften trer i kraft straks.