Forskrift om tidsbegrenset forbud mot beiting i skogområder, Eidskog kommune, Hedmark.

DatoFOR-1987-09-18-785
PublisertII 1987 s 405
Ikrafttredelse18.09.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidskog kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om beiting, Eidskog

1.Med hjemmel i § 13 første ledd i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål fastsetter Landbruksdepartementet 18. september 1987 forbud mot all beiting med husdyr i alle skogsområder i Eidskog kommune i tidsrommet fra 1. oktober til 31. desember.
2.Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jfr. lovens § 16 og straffelovens § 339, pkt. 2.
3.Denne forskrift tar til å gjelde straks.