Forskrift om reguleringsplan for «Lillesul», del av eiendommen gnr. 73, bnr. 2 og 3 - jordloven gjøres gjeldende, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1988-10-28-873
PublisertII 1988 484
Ikrafttredelse28.10.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Vikna

Kapitteloversikt:

Gitt av Landbruksdepartementet 28. oktober 1988 med hjemmel i § 2 i jordloven av 18. mars 1955 nr. 2, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980:

I

Jordlovens bestemmelser skal gjelde for byggeområder, trafikkområder, friområder og spesialområder i stadfestet reguleringsplan av 8. januar 1987 for «Lillesul», del av eiendommen gnr. 73, bnr. 2 og 3 i Vikna kommune.

II

Forskriften trer i kraft straks.