Forskrift etter konsesjonsloven § 5, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1988-11-25-956
PublisertII 1988 551
Ikrafttredelse25.11.1988
Sist endretFOR-2001-08-31-1048
Endrer
Gjelder forOnsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift etter konsesjonsloven, Onsøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 25. november 1988 etter konsesjonsloven av 31. mai 1974 § 5 tredje ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 31 aug 2001 nr. 1048.

I

Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom inntil 20 dekar som er eller har vært i bruk som helårsbolig settes ut av kraft for følgende eiendommer i Onsøy kommune. 

Øyenkilen 

Gnr. 60 bnr. 8, 22, 24, 33 tnr. 180 og 189, bnr. 129 og 193, 

Gnr. 62 bnr. 14 tnr. 2, 19, 23,
bnr. (14) og 39, tnr. (44 og 50)
bnr. 15, tnr. 22, 30, 33, 213,
bnr. (15), 30 og 400, tnr. (225),
bnr. 15, tnr. 282,
bnr. 18, 20, tnr. 41, bnr. 20 tnr. 45, bnr. 20, tnr. 72,
bnr. 20, tnr. 283,
bnr. 25, 27, 67, 31, 38, 54, 55, tnr. 25, bnr. 64, 68, 112,
136, 179, 394, 401, 413, 452, 455, 457, 460, 461, 462,
463, 464, 472 og 483. 

Slevikstranda 

Gnr. 64, bnr. 3, 10, 22, 27, 36, 43, 46, 55, 71, 81, 276, 394 og 465. 

Gnr. 66, bnr. 42, 45, 85, 87, 149, 188, 219, 260, 365, 373, 488 og 625. 

Vestre Vikane 

Gnr. 84 bnr. 6, 24, 25, 27, 35 og 44,

Gnr. 84 og (85), bnr. 37, 43 og (124), 

Gnr. 85 bnr. 9, 10, 18, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39
40, 43, 45, 46, 56, 59, 68, 77, 87, 91, 93, 99, 100,
103, 104, 113, 120, 134, 138, 144, 148, 150, 151, 153,
157 og 159. 

Gnr. 85 og (90), bnr. 130 og (25), samt gnr. 85 og (102) bnr. 123 og (47). 

Gnr. 88, bnr. 6, 8, 9, 11, 17 og 20. 

Gnr. 90 bnr. 3, 5, 7, 8, 22, 23 og 24. 

Gnr. 90 og (91), bnr. 15 og (18). 

Gnr. 91 bnr. 1, 6, 18, 21, 27, 28, 31 og 32. 

Gnr. 91 bnr. 2, 29, 34, 49, 53, 58, 67, 68, 69, 73, 78 og 79. 

Gnr. 102 bnr. (56). 

Hasseldalen

Gnr. 91 bnr. 8, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 26, 28, 29, 30. 

Østre Vikane

Gnr. 66, bnr. 5, 23, 82, 269, 322, 381, 383, 385, 408, 450,
493 og 524. 
Gnr. 76, bnr. 7, 12, 19, 29, 30, 32, 36 , 48, 49, 51, 52, 55,
61, 70, 80, 83, 84, 90, 92 og 94. 

Gnr. 77, bnr. 3, 4, 8 og 9. 

Gnr. 77 og 85, bnr. 6 og 38. 

Gnr. 78, bnr. 9, 11, 14, 15, 16 og 25. 

Gnr. 85, bnr. 6, 12, 33, 74, 80, 81, 88 og 126. 

Østre Vikane 

Gnr. 66 bnr. 54 hnr. 1630. 

Gnr. 76 bnr. 78 hnr. 1676, bnr. 27, hnr. 1677, bnr. 77 hnr. 1678, 

Gnr. 77 bnr. 5, hnr. 1679, bnr. 9, hnr. 1681. 

Gnr. 85 bnr. 27 hnr. 1682. 

Vestre Vikane

gnr. 84, bnr. 23, hnr. 1841. 

Gnr. 85, bnr. 12, hnr. 689 og 1688, bnr. 21 hnr. 1686, bnr. 32,
hnr. 1838, bnr. 34, hnr. 1839 og 1840,
bnr. 56, hnr. 1836, bnr. 64, hnr. 1685, bnr. 114, hnr. 1835,
bnr. 149, hnr. 1684, Gnr. 85, hnr. 1837, 

Gnr. 85, bnr. 57 og 70, hnr. 1687. 

Gnr. 85, bnr. 14, hnr. 1844, bnr. 16, hnr. 1861, bnr. 17,

hnr. 2845, bnr. 67, hnr. 1872, bnr. 79 hnr. 1859, bnr. 85,
hnr. 1882, bnr. 94, hnr. 1873, bnr. 102, hnr. 1884, bnr. 110,
hnr. 1871, bnr. 115, hnr. 1865, bnr. 116, hnr. 1869,
bnr. 118, hnr. 1870, bnr. 119, hnr. 1864, bnr. 123, hnr. 1868,
bnr. 125, hnr. 1875, bnr. 129, hnr. 1876, bnr. 131, hnr. 1878,
bnr. 132, hnr. 1881, bnr. 133, hnr. 1180, bnr. 135, hnr. 1877,
bnr. 136, hnr. 1883, bnr. 137, hnr. 1879, bnr. 139, hnr. 1860,
bnr. 143, hnr. 1843, bnr. 152, hnr. 1874, Gnr. 85,
bnr. 96 og 140, hnr. 1845. 

Gnr. 85, bnr. 36, 55, 72, 78, 111, 112, 117, hnr. 1862. 

Gnr. 85, bnr. 42, 71 og 90, hnr. 1863. 

Gnr. 85, hnr. 2827. 

Gnr. 88 bnr. 2, hnr. 1885, 2760 og 2761, bnr. 7, hnr. 2757,
bnr. 23, hnr. 2846, bnr. 25, hnr. 2847. 

Gnr. 91, bnr. 17, 20, og 33, hnr. 2733, bnr. 22. hnr. 1842. 

Gnr. 102, bnr. 37 hnr. 1867, bnr. 43, hnr. 1886, bnr. 57 hnr. 1866. 

Engelsviken 

Gnr. 112, bnr. 1, 2, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 31, 35,
37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, tnr. 58, 60,
61, 99, bnr. 52, 53, 56, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 76,
80, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 118, 120, 127,
128, 130, 131, 132, 135, 137, 140, 141, 142, 147, 150, 152,
153, 154, 159, 172, 178, 181, 182, 185, 190, 195, 197, 200,
204, 206, 208, 209, 211, 213, 231, 235, 236, 237, 238, 252,
253, 256, 258, 259, 260, 261, 275, 278, 283, 284, 294, 295,
310, 312, 314, 318, 323, 324, 325, 327, 329, 330, 333, 334,
337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351,
354, 355, 356, 357, 363, 366, 367, 368, 369, 373, 378, 379,
380, 382, 383, 387, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 414, 415, 419,
420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 434, 437, 438,
439, 441, 443, 444, 445, 450, 453, 456, 475, 478, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 498,
502, 503. 

Engelsviken syd 

Gnr. 107, bnr. 1, 6, 13, 23, 32, 44, 48, 49 og 50. 

Gnr. 107 og (112), bnr. 8, 22 og (193). 

Gnr. 112, bnr. 23, 68, 109, 202, 221, 229, 230, 265, 429. 

Bråten 

Gnr. 113, bnr. 9, 20, 22, 24, 28, 34, 47, 51, 55, 63, 74,
101, 103, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 og 117. 

Gnr. 114, bnr. 2, 3, 13, 14, 15, 20, 37, 38, 41, 46 og 49. 

Gnr. 116, bnr. 105, 106, 107 og 108. 

Tangen 

Gnr. 112, bnr. 5, 72 og 460. 

Lervik 

Gnr. 117, bnr. 2, 3, 4, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29 og 30. 

Gnr. 119, bnr. 3, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 37,
41, 42 og bnr. 42 tnr. 11, samt bnr. 43, 45, 46, 47, 54,
56, 57, 60, 62, 66, 70, 72, 75, 78, 82, 88, 92, 93, 94
99, 109, 110, 111, 116, 117, 122, 125, 137, 144, 146,
147, 148, 151, 152, 155, 158, 159, 163, 171, 172, 175,
176, 177, 180, 185, 190, 192, 195 og 201. 

Husløs 

Gnr. 116, bnr. 1, 4, 5, tnr. 2, bnr. 6, 8, 12, 13,
14, 18, 19, 28, 29, 34, 45, 46, 48, 50, 52, 53,
58, 67, 69, 71, 74, 75, 77, 82, 88, 94, 95,
96, 100 og 101. 

Gnr. 116, og (119), bnr. 25, og (39), samt bnr. 76 og (49). 

Gnr. 119, bnr. 5, 6, 11, 19, 30, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 73, 80, 83, 97, 100,
104, 105, 106, 119, 123, 124, 128, 130, 138, 139,
140, 141, 145, 143, 161, 165, 166, 167, 178, 179,
189, 193, 198, 199, 200, 202. 

Saltnes 

Gnr. 125, bnr. 7, 22, 34, 46, 47, 65, 87, 130, 131, 173, 195, 201 og 216. 

Skjæløy 

Gnr. 118, bnr. 3, 6, 7, 45, 46, 58, 62, 88, 139, 180, 187 og 192.

0Endret ved forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.