Forskrift til lov om ansvar for skade på bufe ved hund m.v., Vegårshei kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1989-03-13-183
PublisertII 1989 75
Ikrafttredelse11.05.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forVegårshei kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1926-07-09-4-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift til bufeskadeloven, Vegårshei

Landbruksdepartementet stadfestar 13. mars 1989 med dette Vegårshei kommunestyre sitt vedtak av 31. januar 1989 der det med heimel i lov om ansvar for skade på bufe ved hund m.v. av 9. juli 1926 nr. 4 § 2, andre ledd blir bestemt at § 2 andre ledd fyrste punktum i nemnde lov ikkje skal gjelde i Vegårshei kommune, Aust-Agder fylke.