Forskrift om unntak fra lov om avgrensing i retten til å sleppe hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, Dokklihamna i Gausdal statsalmenning, Gausdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1989-04-19-309
PublisertII 1989 106
Ikrafttredelse06.07.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forDokklihamna i Gausdal statsalmenning, Gausdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om beite, Dokklihamna, Gausdal

Landbruksdepartementet har 19. april 1989 med hjemmel i § 4 i lov av 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensing i retten til å sleppe hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite vedtatt at det skal være adgang til å slippe en okse av kjøttferase i Dokklihamna i Gausdal statsalmenning, Gausdal kommune for beitesesongen 1989.