Forskrift om høyeste reintall og beitetid for reinbeitedistrikt 18-Voengelh-Njaarke (Kappfjell/Bindal/Kolbotn), Nordland reinbeiteområde.

DatoFOR-1992-03-24-243
PublisertII 1992 123
Ikrafttredelse01.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§2.
Kunngjort
KorttittelForsk om høyeste reintall og beitetid for rbd 18

Fastsatt av Reindriftsstyret 24. mars 1992. 

Med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 2, 2. ledd, har Reindriftsstyret 24. mars 1992 vedtatt:

1.Høyeste reintall for rbd 18-Voengelh-Njaarke (Kappfjell/Bindal/Kolbotn) fastsettes til 2400 dyr pr 1. april.
2.Beitetiden for distriktet fastsettes til hele året, fra 1. januar til og med 31. desember. Den tradisjonelle bruken av sesongbeitene innenfor distriktet forutsettes videreført.

Dette vedtaket erstatter Reindriftsstyrets tidligere vedtak i sak 64/83 angjeldende Bindal/Kappfjell reinbeitedistrikt. Vedtaket gjelder fra 1. april 1992.