Forskrift om forbud mot å føre/flytte levende småfe fra Rogaland fylke til andre områder av landet.

DatoFOR-1992-07-16-559
PublisertII 1992 278
Ikrafttredelse16.07.1992
Sist endretFOR-2004-01-09-36
Endrer
Gjelder forRogaland
HjemmelLOV-1962-06-08-4-§3, FOR-1985-09-23-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om flytting av småfe, Rogaland

Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1992 i medhold av § 2 i forskrift om bekjempelse av scrapie hos småfe av 23. september 1985.1 Endret 9 jan 2004 nr. 36.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
§ 1.Det er forbudt å føre/flytte levende småfe fra Rogaland fylke til andre områder i landet.

Forbudet gjelder likevel ikke:

1.om Mattilsynet har gitt skriftlig samtykke til overføringen
2.om dyret blir ført direkte til slakting ved slakteri der det er offentlig kjøttkontroll.
3.om dyret blir ført til et fellesbeite som allerede er etablert. Dyret må etter sanking om høsten:
a)bli ført tilbake til Rogaland fylke, eller
b)blir sendt direkte til slakting ved slakteri der det er offentlig kjøttkontroll

Dyr som er ført/flyttet fra Rogaland fylke til andre områder i landet i medhold av denne bestemmelse er det forbudt å disponere på annen måte enn slik det er nevnt under punkt 3 a) og b).

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 36.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft straks.