Forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Vågan kommune, Nordland.

DatoFOR-1996-10-16-938
PublisertII 1996 343
Ikrafttredelse16.10.1996
Sist endretFOR-2001-08-31-1048
Endrer
Gjelder forVågan kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5, FOR-1992-07-17-837
Kunngjort
KorttittelForskrift om konsesjonsplikt, Vågan

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. oktober 1996 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom § 5 tredje ledd, jf. kgl.res. av 17. juli 1992 nr. 837. Endret 31 aug 2001 nr. 1048.

I

Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom inntil 20 dekar som er eller har vært i bruk som helårsbolig settes ut av kraft for Vågan kommune. Denne forskrift gjelder ikke eiendommer under gnr. 11 Storvågan, gnr. 12 Smedvik, gnr. 13 Kabelvåg, gnr. 14 Finneset Søndre, gnr. 15 Presteskeien, gnr. 16 Kirkvåg, gnr. 17 Kongsmarken og gnr. 18 Svolvær.

0Endret ved forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.