Forskrift om soner for å hindre spredning av sjukdommer hos småfe i Sogn og Fjordane, Nordland og Troms.

DatoFOR-1998-03-17-284
PublisertII 1998 286
Ikrafttredelse17.03.1998
Sist endretFOR-2004-01-09-38
Endrer
Gjelder forSogn og Fjordane, Nordland og Troms
HjemmelFOR-1995-03-06-237-§9, LOV-1962-06-08-4-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om småfesjukdom, Troms mm

Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn 17. mars 1998 med hjemmel i forskrift av 6. mars 1995 nr. 237 om bekjempelse av dyresjukdommer § 9, jf. lov 8. juni 1962 nr. 4 om bekjempelse av dyresjukdommer § 3. Endret 15 mai 2001 nr. 1692, 14 april 2003 nr. 473, 9 jan 2004 nr. 38.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å hindre spredning av smittsomme småfesjukdommer, spesielt skrapesjuke og mædi, i Sogn og Fjordane, Nordland og Troms fylker.

§ 2.Soneinndeling

Det er i Sogn og Fjordane fylke opprettet følgende soner:

1.Omfatter kommunene Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal og Stryn, unntatt Utvik og Innvik sogn.
2.Omfatter kommunene Solund, Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Naustdal, Flora, Balestrand, Jølster, Gloppen, Bremanger og den delen av Høyanger kommune som ligger nord for Sognefjorden samt Utvik og Innvik sogn av Stryn kommune.
3.Omfatter kommunene Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal og Lærdal.
4.Omfatter kommunene Gulen, Vik og Aurland samt den delen av Høyanger kommune som ligger sør for Sognefjorden.

Det er i Nordland fylke opprettet følgende soner:

1.Andøy. Omfatter Andøy kommune.
2.Vesterålen. Omfatter kommunene Hadsel, unntatt den delen av kommunen som ligger på Austvågøy, Sortland, Øksnes, Bø, Lødingen, Ballangen samt den delen av Vågan kommune som ligger på Hinnøya.
3.Lofoten. Omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, samt den delen av Hadsel kommune som ligger på Austvågøy og den delen av Vågan kommune som ligger vest for Raftsundet.
4.Ofoten. Omfatter kommunene Tjeldsund, Evenes og Narvik.
5.Salten. Omfatter kommunene Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Beiarn, Skjerstad, Gildeskål og Meløy samt den delen av Rødøy kommune som ligger nord for Melfjorden.
6.Rana. Omfatter kommunene Rana, Lurøy, Træna, Nesna, Dønna, Leirfjord, Alstahaug og Herøy, samt den delen av Rødøy kommune som ligger sør for Melfjorden.
7.Helgeland. Omfatter kommunene Hemnes, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Vega, Brønnøy, Vevelstad, Sømna og Bindal.

Det er i Troms fylke opprettet følgende soner:

1.Nord-Troms. Omfatter Troms fylke nord for Malangen, Målselvfjorden, Målselva og Rostadelva.
2.Sør-Troms. Omfatter Troms fylke sør for Malangen, Målselvfjorden, Målselva og Rostadelva, med unntak for de områder av Kvæfjord kommune som ligger vest for Kvæfjorden og Gullesfjorden.
3.Kvæfjord Vest. Omfatter de områder av Kvæfjord kommune som ligger vest for Kvæfjorden og Gullesfjorden.
§ 3.Overføring av småfe

Det er forbudt å føre småfe fra en sone til en annen. Unntatt fra forbudet er føring av småfe til beite eller direkte til slakteri.

0Endret ved forskrifter 15 mai 2001 nr. 1692, 14 april 2003 nr. 473.
§ 4.Dispensasjon

Mattilsyent i mottakerdistriktet kan etter søknad dispensere fra forbudet i § 3 og gi tillatelse til overføring av småfe fra annen sone i fylket til besetning i eget distrikt og sette vilkår for dispensasjonen.

0Endret ved forskrifter 15 mai 2001 nr. 1692, 14 april 2003 nr. 473, 9 jan 2004 nr. 38.
§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 38 (tidligere § 6).
§ 6.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 38 (tidligere § 7).