Forskrift om soner for å hindre spredning av sjukdommer hos småfe i Hordaland og Rogaland.

DatoFOR-2002-10-30-1193
PublisertII 2002 hefte 6
Ikrafttredelse30.10.2002
Sist endret
EndrerFOR-1995-10-16-849
Gjelder forHordaland og Rogaland
HjemmelFOR-2002-06-27-732-§13 LOV-1962-06-08-4-§3
Kunngjort07.11.2002
KorttittelForskr om småfesjukdommer, Hordaland og Rogaland

Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn 30. oktober 2002 med hjemmel i forskrift av 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer § 13, jf. lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) § 3.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å hindre spredning av smittsomme småfesjukdommer, spesielt skrapesjuke og mædi, i Hordaland og Rogaland fylker.

§ 2.Soneinndeling

Det er i Hordaland opprettet følgende soner:

1.Ølen veterinærdistrikt unntatt Ølen kommune (Omfatter kommunene Etne, Sveio).
2.Stord veterinærdistrikt (Omfatter kommunene Bømlo, Stord, Fitjar).
3.Kvinnherad veterinærdistrikt (Omfatter kommunen Kvinnherad unntatt postnr./poststed: 5637 Ølve og 5635 Hatlestrand).
4.Kvam veterinærdistrikt (Omfatter kommunene Jondal, Kvam).
5.Indre Hardanger veterinærdistrikt (omfatter kommunene Odda, Ullensvang, Eidfjord).
6.Voss veterinærdistrikt (omfatter kommunene Ulvik, Granvin, Voss, Vaksdal, Modalen).
7.Fusa veterinærdistrikt (omfatter kommunene Tysnes, Fusa, Samnanger. I tillegg postnr./poststed/kommune: 5637 Ølve/Kvinnherad og 5635 Hatlestrand/Kvinnherad).
8.Nordhordaland veterinærdistrikt (omfatter kommunene Meland, Radøy, Lindås, Austrheim, Fedje, Masfjorden).
9.Bergen veterinærdistrikt (omfatter kommunene Bergen, Os, Osterøy).
10.Sotra veterinærdistrikt (omfatter kommunene Austevoll, Sund, Fjell, Askøy, Øygarden). 

Det er i Rogaland opprettet følgende soner:

1.Ølen kommune.
2.Nord-Rogaland. Omfatter kommunene Utsira, Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal.
3.Sør-Rogaland. Omfatter kommunene Hjelmeland, Strand, Forsand, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal.
§ 3.Overføring av småfe

Det er forbudt å føre småfe fra en sone til en annen. Unntatt fra forbudet er føring av småfe til beite eller direkte til slakteri.

§ 4.Dispensasjon

Distriktsveterinæren i mottakerdistriktet kan etter søknad dispensere fra forbudet i § 3 og gi tillatelse til overføring av småfe fra annen sone i fylket til besetning i eget distrikt og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 5.Klage

Vedtak fattet av distriktsveterinæren i medhold av denne forskriften kan påklages til fylkesveterinæren.

§ 6.Straffebestemmelser

Overtredelse av denne forskriften er straffbar, jf. husdyrlovens § 19.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 16. oktober 1995 nr. 849 om særlige tiltak for å hindre spredning av scrapie og mædi hos sau i fylkene Hordaland og Rogaland.