Forskrift om bandtvang for hund, Nissedal kommune, Telemark.

DatoFOR-2005-02-17-209
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse17.02.2005
Sist endret
EndrerFOR-1948-05-25-4
Gjelder forNissedal kommune, Telemark.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort10.03.2005
KorttittelForskrift om bandtvang for hund, Nissedal

Kapitteloversikt:

Fastsett av Nissedal kommunestyre 17. februar 2005 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

I

Eigar eller innehavar av hund i Nissedal kommune skal halde hunden sin i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda frå 20. august til 20. oktober.

II

Denne forskrifta trer i kraft straks og samtidig opphevast forskrift 25. mai 1948 nr. 4 om båndtvang for hund, Nissedal, Telemark.