Forskrift om bandtvang for hund, Kviteseid kommune, Telemark.

DatoFOR-2005-05-26-560
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse26.05.2005
Sist endret
EndrerFOR-1993-07-29-868
Gjelder forKviteseid kommune, Telemark.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort16.06.2005
KorttittelForskrift om bandtvang for hund, Kviteseid

Kapitteloversikt:

Fastsett av Kviteseid kommunestyre 26. mai 2005 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

I

Eigar eller innehavar av hund i Kviteseid kommune skal halde hunden sin i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda frå 20. august til 20. oktober.

II

Denne forskrifta trer i kraft straks og samtidig opphevast forskrift 29. juli 1993 nr. 868 om bandtvang for hund, Kviteseid kommune, Telemark.