Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - lokale bestemmelser, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2005-09-07-1027
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse15.10.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlatanger kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23,
Kunngjort15.09.2005
KorttittelForskrift om organisk gjødsel, Flatanger

Fastsatt av Flatanger kommunestyre 7. september 2005 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd. 

I Flatanger kommune er siste dato for spredning av husdyrgjødsel på eng fastsatt til og med 15. september.

Bestemmelsen over forutsetter at avlingen kan høstes ved slått eller beiting.