Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-02-14-238
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forAverøy kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23
Kunngjort24.02.2006
KorttittelForskrift om gjødselvarer mv., Averøy

Fastsatt av Averøy kommunestyre 14. februar 2006 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd. 

I Averøy er spredning av gjødselvarer av organisk opphav kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. oktober.

Forskrifta trer i kraft straks.