Forskrift om båndtvang for hunder ved lysløypetraseen ved Sørvågvannet, Moskenes kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-05-04-605
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse15.07.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoskenes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort15.06.2006
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Moskenes

Fastsatt av Moskenes kommunestyre 4. mai 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav c. 

I medhold av hundeloven § 6 annet ledd bokstav c innføres båndtvang for hunder i lysløypetraseen ved Sørvågvannet i Moskenes kommune.