Forskrift om frist for å spre gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-05-23-608
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjemnes kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, FOR-2003-07-04-951
Kunngjort15.06.2006
KorttittelForskrift om frist for gjødselspredning, Gjemnes

Fastsatt av Gjemnes kommunestyre 23. mai 2006 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrifta er å fastsette en egen frist for spredning tilpasset de lokale forholdene i kommunen innenfor vilkårene av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer m.v. av organisk opphav § 23.

§ 2.Virkeområde

Forskrifta gjelder i hele kommunen.

§ 3.Spredetidspunkt

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres seinest innen 1. oktober.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskrifta trer i kraft 1. september 2006.