Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel, Stryn kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2006-06-06-713
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse06.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forStryn kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort29.06.2006
KorttittelForskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel, Stryn

Fastsett av Stryn kommunestyre 6. juni 2006 med heimel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 fjerde ledd, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1.Forskrifta gjeld siste frist for spreiing av husdyrgjødsel på grasmark utan nedmolding om hausten, og gjeld heile Stryn kommune.
§ 2.I medhald av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer av organisk opphav, vert siste dato for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding i Stryn kommune sett til 15. september.
§ 3.Forskrifta trer i kraft frå vedtaksdato.