Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Surnadal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-06-28-1696
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse28.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forSurnadal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§33.
Kunngjort26.04.2007
KorttittelForskrift om organisk gjødsel, Surnadal

Fastsett av Surnadal kommunestyre 28. juni 2006 med heimel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd. 

Spreiing av husdyrgjødsel, pressaft mv. på eng utan nedmolding:

-Bør gjerast i samsvar med gjødselplanen og så tidleg i vekstsesongen at det blir ein tydeleg gjenvekst som blir hausta eller beita
-Spreiinga skal gjerast seinast 20. september
-Dispensasjon for spreiing i perioden 21. september til og med 30. september kan berre innvilgast i svært spesielle tilfelle.

Forskrifta trer i kraft straks.