Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Meldal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2006-09-07-1130
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse07.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeldal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§33.
Kunngjort12.10.2006
KorttittelForskrift om gjødselspredning, Meldal

Fastsatt av Meldal kommunestyre 7. september 2006 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette en egen frist for spredning tilpasset de lokale forhold i Meldal kommune innenfor vilkårene i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for hele kommunen.

§ 3.Spredetidspunkt

Spredning uten nedmolding på eng og andre vekster skal gjøres senest innen 10. september. Kommunen kan på de vilkår som er nevnt i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav gi tillatelse til senere spredning, men ikke senere enn 1. oktober.

§ 4.Spredemengde

Det kan i perioden 1.-10. september spres inntil 1,5 tonn pr. daa.

§ 5.Klage

Vedtak gjort av kommunen etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav kan påklages til fylkesmannen.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.