Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding, Nesset kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-09-21-1218
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse21.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesset kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§33
Kunngjort09.11.2006
KorttittelForskrift om husdyrgjødsel, Nesset

Fastsatt av Nesset kommunestyre 21. september 2006 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrifta er å fastsette en egen forskrift for spredning tilpasset de lokale forholdene i kommunen innenfor vilkårene av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Se § 23.

§ 2.Virkeområde

Forskrifta gjelder hele kommunen.

§ 3.Spredetidspunkt

Spredning uten nedmolding på eng og annen grøde skal gjøres senest 20. september.

§ 4.Klage

Vedtak gjort av kommunen etter forskrift om gjødselvarer av organisk opphav kan klages til Fylkesmannen.

§ 5.Ikraftsetting

Forskrifta trer i kraft straks.