Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2006-09-25-1135
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse25.09.2006
Sist endretFOR-2014-06-16-759
Endrer
Gjelder forGloppen kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§33
Kunngjort12.10.2006
KorttittelForskrift om gjødselspreiing, Gloppen

Fastsett av Gloppen kommunestyre 25. september 2006 med heimel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 fjerde ledd. Endret ved forskrift 16 juni 2014 nr. 759.

§ 1.Forskrifta gjeld siste frist for spreiing av husdyrgjødsel på grasmark utan nedmolding om hausten, og gjeld heile Gloppen kommune.
§ 2.I medhald av forskrift om gjødselvarer av organisk opphav av 4. juli 2003, vert siste dato for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding, i Gloppen kommune sett til 25. september.
0Endret ved forskrift 16 juni 2014 nr. 759.
§ 3.Forskrifta trer i kraft frå vedtaksdato.