Forskrift om piggtrådforbud, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-11-06-1273
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse06.11.2006
Sist endretFOR-2013-02-12-159
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort23.11.2006
KorttittelForskrift om piggtrådforbud, Rana

Hjemmel: Fastsatt av Rana kommunestyre 3. oktober 2006 med hjemmel i lov 5. mai 1961 om grannegjerder § 18. Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å unngå piggtrådskader på mennesker og husdyr.

0Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.
§ 2.Forbud mot piggtråd

Med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 29 tredje ledd og lov 5. mai 1961 om grannegjerder § 18, innføres det forbud mot bruk av piggtrådgjerde både på innmark og i utmark og mellom naboer i Rana kommune.

§ 3.Unntak

Forbudet gjelder ikke områder regulert til industri eller annen næringsvirksomhet, eller ved sikring av farlige anlegg, såfremt piggtråden benyttes i kombinasjon med annet gjerdemateriell og ikke settes lavere enn 2,5 m over bakkenivå.

§ 4.Dispensasjon

Der det beiter storfe i utmark, og der det ikke er mulig å erstatte piggtråd på tilfredsstillende måte, kan MPR-utvalget dispensere fra forbudet mot bruk av piggtråd.

§ 5.Spesielle bestemmelser

Eksisterende piggtrådgjerder av god kvalitet kan bestå fram til utgangen av 2007.

Alle nedfalne gjerder og gjerderester (også nettinggjerde m.m.) skal være fjernet innen 31. desember 2007.

Piggtråden skal deretter innleveres til metallgjenvinning, slik at den ikke gjør skade.

§ 6.
0Opphevet ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.
§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 6. november 2006.