Forskrift om båndtvang for hund, Sør-Fron kommune, Oppland.

DatoFOR-2006-12-19-1686
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort22.03.2007
KorttittelForskrift om båndtvang, Sør-Fron

Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre 19. desember 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

§ 1.Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden fra 1. april til og med 15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.
§ 2.Denne forskrift gjelder ikke for:
1.dresserte gjeterhunder i arbeid
2.tjenestehund i arbeid, samt under lovlig trening eller prøving
3.hund brukt i ettersøk etter såret eller sykt vilt
4.jakthunder som brukes under lovlig jakt, samt under lovlig trening eller prøving mellom 20. august og 1. april, og som blir fulgt på forsvarlig måte av eier eller innehaver
5.organisert trening av brukshunder.
§ 3.Brudd på forskriften er straffbart, se lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.
§ 4.Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2007.