Forskrift om hundehold, Krødsherad kommune, Buskerud.

DatoFOR-2007-02-08-161
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2007
Sist endret
EndrerFOR-1996-05-15-483
Gjelder forKrødsherad kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort15.02.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Krødsherad

Fastsatt av Krødsherad kommunestyre 8. februar 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Virkeområde, definisjon

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Krødsherad kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74.

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2.Båndtvang av hensyn til bufe

I Krødsherad kommune er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

§ 3.Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene på Norefjell

På Norefjell er det båndtvang hele året av hensyn til friluftsinteressene. Båndtvangen gjelder for tur- og skiløypene. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

§ 4.Båndtvang av hensyn til friluftsliv

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

§ 5.Båndtvang i områder med mange mennesker

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen. Det samme gjelder i handleområder, kirkegårder, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon samt offentlige badeplasser.

§ 6.Båndtvang for Norefjell alpinområde

Det er båndtvang hele året i Norefjell alpinområde og sentralområdet på Norefjell. Alpinområde defineres som alle løype- og heistraseer samt området mellom og i nærheten av disse. Sentralområdet er området mellom Sandumsetra og Norefjellstua.

§ 7.Steder hvor hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til skolegårder og barnehager. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund brukes i demonstrasjons- eller undervisningsøyemed i regi av vedkommende skole eller barnehage. Unntak gjelder også førerhund for blinde.

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. mars 2007. Samtidig oppheves forskrift 15. mai 1996 nr. 483 om båndtvang for hund, Krødsherad kommune, Buskerud.