Forskrift om båndtvang for hund, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-02-22-282
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse22.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort22.03.2007
KorttittelForskrift om båndtvang, Ringebu

Fastsatt av Ringebu kommunestyre 22. februar 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

§ 1.Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden fra 1. april til og med 15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.
§ 2.Eier eller innehaver av hund skal hele året holde hunden i bånd:
-på kirkegårder
-på og ved skoler
-i anlegg for lek og idrett.
§ 3.Denne forskriften gjelder ikke for:
a)dresserte gjeterhunder i arbeid
b)tjenestehund i arbeid, samt under lovlig trening eller prøving
c)hund brukt i ettersøk etter såret eller sykt vilt
d)jakthunder som brukes under lovlig jakt, samt under lovlig trening eller prøving mellom 20. august og 1. april og som blir fulgt på forsvarlig måte av eier eller innehaver
e)organisert trening av brukshund.
§ 4.Brudd på forskriften er straffbart, se lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.