Forskrift om hundehold, Sigdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-2007-03-08-382
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSigdal kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort04.04.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Sigdal

Fastsatt av Sigdal kommunestyre 8. mars 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Virkeområde, definisjon

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Sigdal kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74.

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2.Båndtvang av hensyn til bufe

I Sigdal kommune er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

§ 3.Båndtvang av hensyn til friluftsinteressene

Det er båndtvang hele året i preparerte skiløyper og merkede turstier i hele Sigdal kommune.

§ 4.Båndtvang i idrettsanlegg

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

§ 5.Båndtvang i områder med mange mennesker

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen. Det samme gjelder i handleområder, kirkegårder, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, samt offentlige badeplasser.

§ 6.Steder hvor hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til skolegårder og barnehager. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund brukes i demonstrasjons- eller undervisningsøyemed i regi av vedkommende skole eller barnehage.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2007.