Forskrift til lov om hundehold, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-2007-03-14-315
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort29.03.2007
KorttittelForskrift til lov om hundehold, Øvre Eiker

Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 14. mars 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 12.

§ 1.Virkeområde, definisjon

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Øvre Eiker kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74.

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2.Båndtvang av hensyn til bufe

Med unntak av et område på Vestsiden av Eikeren fra Hof grense til en linje mellom Gunhildrudknatten og Nesfjell er det i Øvre Eiker kommune også båndtvang i tiden fra og med 21. august til og med 30. september.

§ 3.Båndtvang av hensyn til friluftsliv

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

§ 4.Båndtvang i områder med mange mennesker

Det er båndtvang i alle etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i handleområder, ved skoler, barnehager og kirkegårder og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.

§ 5.Bestemmelser av hensyn til hygiene og ro og orden

Hundeholder plikter å fjerne avføring som hund legger igjen langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser og parkmessige områder utenom tettbygd strøk. Avføringen skal deponeres på dertil egnet sted.

Hund skal passes slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende bjeffing, hyling eller lignende. Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal vedvarende bjeffing, hyling eller lignende av hund utendørs ikke forekomme, på lokaliteter der noen kan bli forstyrret.

§ 6.Straff

Brudd på bestemmelser i denne forskrift er straffbart, jf. hundelovens § 28.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2007.