Forskrift til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Eid kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2007-03-29-1033
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse29.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forEid kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort13.09.2007   kl. 14.50
Rettet25.09.2007, rettet fylke
KorttittelForskrift om gjødselvarer mv. Eid

Fastsett av Eid kommunestyre 29. mars 2007 med heimel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 fjerde ledd. 

I medhald av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 fjerde ledd, vert siste frist for spreiing av husdyrgjødsel på grasmark i Eid kommune sett til 15. september.