Forskrift om tiltak mot pærebrann

DatoFOR-2007-04-25-435
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse25.04.2007
Sist endretFOR-2017-05-11-586
EndrerFOR-2011-08-17-840
Gjelder forGulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Kristiansand, Masfjorden, Jondal, Lindås, Modalen, Vaksdal, Radøy, Meland, Askøy, Osterøy, Samnanger, Os, Fusa, Kvinnherad, Etne, Vindafjord, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand, Lund, Sokndal, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal, Lindesnes, Mandal, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Marnadal, Askvoll, Naustdal, Førde, Flora, Bremanger, Gloppen, Gaular, Fjaler, Giske, Haram, Ålesund, Vestnes, Skodje og Sula kommuner, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Vest-Agder og Aust-Agder.
HjemmelFOR-2000-12-01-1333-§6, LOV-2003-12-19-124-§18, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort26.04.2007
KorttittelForskrift om tiltak mot pærebrann

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 25. april 2007 med hjemmel i forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 6, jf. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 18, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Endret ved forskrifter 21 mai 2008 nr. 472, 27 mars 2009 nr. 371, 30 sep 2010 nr. 1316, 17 aug 2011 nr. 840, 10 april 2012 nr. 295 (bl.a. tittel), 7 mai 2013 nr. 451, 28 mars 2014 nr. 363, 5 mai 2015 nr. 437, 25 feb 2016 nr. 203, 11 mai 2017 nr. 586.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å hindre og forebygge spredning av pærebrann (Erwinia amylovora).

§ 2.Virkeområde

Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Kristiansand, Masfjorden, Jondal, Lindås, Modalen, Vaksdal, Radøy, Meland, Askøy, Osterøy, Samnanger, Os, Fusa, Kvinnherad, Etne, Vindafjord, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand, Lund, Sokndal, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal, Lindesnes, Mandal, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Marnadal, Askvoll, Naustdal, Førde, Flora, Bremanger, Gloppen, Gaular, Fjaler, Giske, Haram, Ålesund, Vestnes, Skodje og Sula kommuner, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Vest-Agder og Aust-Agder.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2010 nr. 1316, 17 aug 2011 nr. 840, 10 april 2012 nr. 295, 28 mars 2014 nr. 363, 5 mai 2015 nr. 437, 25 feb 2016 nr. 203.
§ 3.Opprettelse av soner
a.Bekjempelsessone

Det opprettes en bekjempelsessone hvor følgende kommuner inngår:

-Haram, Giske og Ålesund i Møre og Romsdal fylke
-Gulen, Flora og Askvoll i Sogn og Fjordane fylke
-Austrheim, Radøy, Lindås, Øygarden, Meland, Askøy, Fjell, Bergen, Sund, Os, Austevoll, Kvinnherad, Fitjar, Stord, Bømlo og Sveio i Hordaland fylke
-Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Gjesdal, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal i Rogaland fylke
-Farsund, Mandal, Søgne og Kristiansand i Vest-Agder fylke
b.Observasjonssone

Det opprettes en observasjonssone hvor følgende kommuner inngår:

-Skodje, Vestnes og Sula i Møre og Romsdal fylke
-Bremanger, Gloppen, Naustdal, Førde, Gaular og Fjaler i Sogn og Fjordane fylke
-Masfjorden, Osterøy, Modalen, Vaksdal, Samnanger, Fusa, Jondal, Tysnes og Etne i Hordaland fylke
-Suldal og Forsand i Rogaland fylke
-Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Marnadal, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder fylke
-Lillesand og Birkenes i Aust-Agder fylke.
0Endret ved forskrifter 21 mai 2008 nr. 472, 27 mars 2009 nr. 371, 30 sep 2010 nr. 1316, 17 aug 2011 nr. 840, 10 april 2012 nr. 295, 7 mai 2013 nr. 451, 28 mars 2014 nr. 363, 5 mai 2015 nr. 437, 25 feb 2016 nr. 203, 11 mai 2017 nr. 586.
§ 4.Melding om næringsvirksomhet

Virksomheter som er lokalisert i bekjempelsessonen og som omsetter vertplanter for pærebrann (Erwinia amylovora), skal være registrert hos Mattilsynet, jf. forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 7 og vedlegg 2, bakterier, pkt. 3.

§ 5.Forbud

Det er forbudt å flytte bikuber inn i, innen og ut av kommunene i bekjempelsessonen fra 1. mai til 25. september.

Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til flytting når det ikke representerer fare for spredning.

0Endret ved forskrift 27 mars 2009 nr. 371.
§ 6.Unntak

Parebifolk, bisvermer etter at de har stått innesperret i 48 timer, og bidronninger er unntatt fra flytteforbudet.

§ 7.Tiltak

Når det foreligger fare for spredning av pærebrann kan Mattilsynets distriktskontorer etter nærmere varsling til eier av eiendom, foreta nødvendig rydding og fjerning av vertplanter for pærebrann på enhver eiendom, både offentlig og privat.

Virksomheter som beskjærer vertplanter for pærebrann i bekjempelsessonen, jf. § 4 vedlegg 2, bakterier, pkt. 3 i forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere, eller utfører kantklipp langs veier i bekjempelsessonen, skal påse at maskiner og utstyr blir vasket og desinfisert før disse taes ut av bekjempelsessonen.

0Endret ved forskrift 27 mars 2009 nr. 371.
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift 15. mai 2006 nr. 541 om tiltak mot pærebrann i kommunene Eigersund, Hå, Time, Gjesdal, Klepp, Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Haugesund, Karmøy, Bømlo, Stord, Fitjar, Ølen, Sveio, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Tysnes, Austevoll, Fjell, Sund, Bergen, Fusa, Gulen, Os, Kvinnherad, Masfjorden, Lindås, Austerheim, Radøy, Meland, Øygarden, Askøy, Osterøy, Samnanger, Etne, Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder.