Forskrift om dressurområder for hund, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2007-05-08-1002
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.06.2007
Sist endretFOR-2011-03-16-288
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§9
Kunngjort30.08.2007   kl. 15.45
KorttittelForskrift om dressurområder for hund, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Friluftsetaten, Oslo kommune 8. mai 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 9 første ledd bokstav e. Endret ved forskrifter 21 april 2010 nr. 601, 16 mars 2011 nr. 288.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å opprette områder i Oslo kommune hvor hunder kan slippes fri for trening, lufting og dressur uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser.

§ 2.Opprettelse av dressurområder

Denne forskrift gjelder følgende 10 dressurområder i Oslo kommune (se kart i vedlegg):

1.Styggedalen, Bogstad
2.Hundejordet, Frognerparken
3.Grefsenkollveien
4.Isdammen, Årvoll
5.Nuggerud P-plass, Ellingsrud
6.Lille Wembley, Haugerud
7.Skraperudtjern
8.Hallagerjordet, Ljan
9.Jomfrubråtveien, Ekeberg
10.Ola Narr, Tøyen.
0Endret ved forskrifter 21 april 2010 nr. 601, 16 mars 2011 nr. 288.
§ 3.Bestemmelser

Følgende bestemmelser gjelder for dressurområdene:

a)Hunder kan slippes løs for lufting, trening og dressur uavhengig av hundelovens og underliggende forskrifters bestemmelser vedrørende båndtvang.
b)Hundeholder skal alltid ha god kontroll på hunden når den er løs, og vise hensyn til andre brukere av området og tilliggende områder.
c)Tisper med løpetid må ikke slippes fri på området.
d)Hundeholder må fjerne hundeekskrementer og annet avfall fra området etter bruk.
e)Ved gjennomføring av organiserte aktiviteter, eks. dressurkurs, må det på forhånd søkes om tillatelse fra Friluftsetaten.
§ 4.Skilting og informasjon

Friluftsetaten er ansvarlig for skilting og informasjon i områdene.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2007.

Vedlegg 

pdf.gif