Forskrift om dressurområde for fuglehunder i Ismenningen statsalmenning, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2007-05-31-710
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse28.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§9
Kunngjort28.06.2007
KorttittelForskrift om dressurområde for fuglehund, Snåsa

Fastsatt av Snåsa kommunestyre 31. mai 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 9 bokstav e. 

1.Opprettelse

Snåsa jeger og fiskeforening har etter tillatelse fra Snåsa fjellstyre fått tildelt et nærmere avgrenset område som dressurområde for fuglehunder i Ismenningen statsalmenning. Området er opprettet for å utvide mulighetene for å drive dressurtrening i deler av båndtvangsperioden.

2.Bruksperiode og lokalisering

Forskriften gjelder i perioden fra og med 15. juli til og med 20. august i et avgrenset område, på øst og vestsiden av Store og Lille Ismenning i Ismenningen statsalmenning, se kart.

3.Bruk

Bruk av området skal følge det til enhver tid gjeldende regelverk for dressurområdet, godkjent av Snåsa fjellstyre.

Det skal fremlegges saurenhetsbevis.

4.Merking og informasjon

Snåsa jeger og fiskeforening er ansvarlig for merking og informasjon om dressurområdet.

5.Avgift

Snåsa jeger og fiskeforening kan kreve avgift for bruk av dressurområdet, jf. lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 14.