Forskrift om hundehold, Nedre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-2007-06-13-761
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort03.07.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Nedre Eiker

Fastsatt av Nedre Eiker kommunestyre 13. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), § 6, § 9, § 11 og § 12.

§ 1.Virkeområde, definisjon

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Nedre Eiker kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2.Båndtvang av hensyn til bufe

Innenfor hele Nedre Eiker kommune er det også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

§ 3.Båndtvang av hensyn til friluftsliv

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen.

§ 4.Båndtvang i områder med mange mennesker

Det er båndtvang i alle etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i handleområder, ved skoler, barnehager og kirkegårder og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.

§ 5.Bestemmelser av hensyn til hygiene og ro og orden

Hundeholder plikter å fjerne avføring som hund legger igjen langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser og parkmessige områder utenom tettbygd strøk. Avføringen skal deponeres på dertil egnet sted.

Hund skal passes slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende bjeffing, hyling eller lignende. Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal vedvarende bjeffing, hyling eller lignende av hund utendørs ikke forekomme, på lokaliteter der noen kan bli forstyrret.

§ 6.Straff

Brudd på bestemmelser i denne forskrift er straffbart, jf. hundelovens § 28.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. august 2007.