Forskrift om sikring av hund, Leirfjord kommune, Nordland

DatoFOR-2007-06-21-1824
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse11.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeirfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-2003-07-04-74
Kunngjort11.09.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om sikring av hund, Leirfjord

Hjemmel: Fastsatt av Leirfjord kommunestyre 21. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). 

For sikring av hund gjelder reglene i hundeloven. I tillegg til disse reglene gjelder følgende forskrift for sikring av hund i Leirfjord kommune:

Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt fra og med 20. august til og med 20. oktober, jf. hundelovens § 6 annet ledd bokstav e).

Bestemmelsen over gjelder ikke for de unntak som gis i hundelovens § 9.

Kommunen kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften og sikringsbestemmelsene i hundelovens § 4, § 6 eller § 7.