Forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland

DatoFOR-2007-09-20-1712
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse20.09.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forGausdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74
Kunngjort10.01.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Gausdal

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 20. september 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 1.Formål

Gausdal kommune vil med denne forskriften medvirke til at hunder ikke jager bufe på beite. Videre er hensikten å motvirke konflikter mellom hundeeiere og andre brukere av de mest brukte skiløypene i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter regler for båndtvang for Gausdal kommune.

§ 3.Båndtvang

Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller innegjerdet:

a)i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i tiden fra 1. april til og med 1. oktober
b)i følgende preparerte og merkede skiløyper:
1.alle lysløyper
2.konkurranseløypa på Astridbekken
3.løype Værskei-Nysetra
4.sentrumsområdet på Skei
5.løype rundt Skeikampen
6.3,8 km skiløype Austlid-Skei (rød løype)
7.løype «Lille blå» mellom Skei og Austlid (Gausdal Høifjellshotell-Skei Appartement-Frøysesætra-Trisnippsætra- Austlid)
8.preparerte alpinbakker
9.løype Tyrom-Finntjønnet.
§ 4.Unntak fra båndtvangsbestemmelsene

Denne forskriften gjelder ikke for:

a.dresserte gjeterhunder i arbeid
b.tjenestehund i arbeid
c.hund brukt i ettersøk etter såret eller sykt vilt
d.jakthunder som brukes under lovlig jakt, og som blir fulgt på forsvarlig måte av eier eller innehaver
e.organisert trening av brukshunder
f.lovlig trening og prøving av jakthunder
g.taksering av rype i regi rettighetshaver og Høgskolen i Hedmark.
§ 5.Straff

Brudd på forskriften kan straffes i henhold til lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold § 28.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i henhold til forvaltningslovens § 38.